www.nemck.cz

www.nemck.cz

www.nemck.cz

LSPP Pohotovost

  • Služba poskytující v nezbytném rozsahu neodkladnou ambulantní péči občanům v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Více

Nemocniční lékárna

  • Zajišťujeme dodávky léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky, speciálního materiálu a magistraliter připravovaných nesterilních léčivých přípravků.

Více

nemck.cz

  • Nemocnice Český Krumlov, a.s. je zdravotnickým zařízením s vlastní právní subjektivitou, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

    Zabezpečujeme poskytování zdravotnických služeb, poskytujeme ambulantní i lůžkové zdravotní, diagnostické a léčebně preventivní služby v souladu se stanovenými předpisy a smlouvami s pojišťovnami.

    Ošetření probíhá v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a je zajišťováno kvalifikovanými specialisty. V říjnu 2015 byla Nemocnice Český Krumlov reakreditována SAK (www.sakcr.cz).

    Spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Českém Krumlově, umožňujeme odbornou praktickou výuku a stáže studentů.