Českokrumlovská nemocnice dostane téměř 30 milionů korun na nové vybavení

9. prosince 2016

Investice v celkové výši 28,5 milionu korun proběhne do jara příštího roku (2017) a nemocnici přinese zásadní obměnu celkem 13 typů přístrojů v oblasti návazné péče. Půjde především o obory radiodiagnostika, interna, chirurgie, klinická biochemie a hematologie, ARO a rehabilitace.

Nemocnice Český Krumlov, a.s. podala v červnu letošního roku žádost do Integrovaného regionální operačního programu, 31. Výzvy – Zvýšení kvality následné péče, která byla dle rozhodnutí o přidělení dotace úspěšná. Realizací projektu nově pořízené vybavení bude sloužit především pro správnou a včasnou diagnostiku, ale i léčbu a následnou rehabilitaci v podmínkách okresní nemocnice na radiodiagnostickém, chirurgickém a interním oddělení, v laboratoři klinické biochemie a hematologie, na ARO a oddělení rehabilitace. „Naše nemocnice proinvestuje ročně průměrně kolem 30 milionů korun. Tato částka však zahrnuje stavební investice do objektu nemocnice, obnovu přístrojového vybavení, ale i sanitek, apod. V tomto případě jde o jednorázovou investici do přístrojového vybavení nad rámec každoroční částky. Nově zakoupené přístroje budou  přínosem jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál, který s přístroji každý den pracuje“ dodává ředitel nemocnice Jaroslav Šíma.

Jeden z prvních přístrojů, který byl z prostředků uvedeného dotačního titulu zakoupen a již i uveden do provozu je Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací v ceně 4.5 milionu Kč. „Díky nákupu tohoto nového a obměně stávajícího, již dosluhujícího RTG přístroje, dochází ke zkvalitnění celého procesu a výstupů. Zároveň se  zrychlí diagnostika a dojde tak i ke zkrácení čekací doby na RTG vyšetření. Nezanedbatelné je i snížení radiační zátěže pro pacienty“ dodává ředitel Šíma.

A další přístroje budou následovat. Za všechny zmiňme nový ultrazvuk, rehabilitační chodník nebo laparoskopickou věž.