Vzdělávání

SANITÁŘ - SANITÁŘKA

Z důvodu nedostatku zájemců nebude kvalifikační kurz sanitář /ka záhajen.

Nemocnice Český Krumlov, a.s. nabízí možnost absolvovat kvalifikační kurz "sanitář/ka". Kurz je akreditovaný MZ ČR a platí pro všechna zdravotnická zařízení. Výuka kurzu bude zahájena ** . ** **** v učebně Nemocnice Český Krumlov, a.s. (v areálu nové kuchyně, vchod od prádelny - budova F).
 
Informace pro zájemce:
Doba trvání kurzu: dle rozvrhu
 
Stravování je možné objednat v jídelně ZZ (platba předem na pokladně ZZ). Cena obědu je 65,- Kč. Vjezd do areálu automobilem po dobu trvání kurzu je možný za 100,-Kč.
 
Cena kurzu: bude upřesněna
Před zahájením kurzu, poukažte platbu na účet č. 1012011887 / 5500, variabilní symbol = rodné číslo. První den výuky je možné zaplatit školné v hotovosti na pokladně ředitelství nemocnice.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Mária Vyhlidalová
hlavní sestra
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2017

Na základě ustanovení § 90 odst. 2 písm.i) zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění vyhlášky č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlašování výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) vyhlašuje Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2017“

Pro nelékařský obor: Projekt 2
- všeobecná sestra
Pro obor specializačního vzdělávání:
- intenzivní péče

pro nelékařský obor: Projekt 2
- zdravotní laborant
pro obor specializačního vzdělávání:
- klinická biochemie

Řádně vyplněné přihlášky s přílohami doručte osobně na podatelnu nemocnice nebo poštou na adresu: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 381 27 Český Krumlov, nejpozději do 10. srpna 2017 do 14:00 hodin.     

Obálky řádně označte heslem:  „Rezidenční místo“.

K přihlášce uchazeč doloží:
a) vyplněný osobní dotazník
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
f) přehled odborné praxe.

Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Ke stažení: Osobní dotazník zaměstnance a Přihláška do výběrového řízení (ve formátu: *.DOC nebo *.PDF)

Termín výběrového řízení na rezidenční místo pro nelékařský obor 2017

Výběrové řízení uchazečů na rezidenční místo všeobecná sestra „Intenzivní péče“ specializačního vzdělávání v nelékařském oboru se uskuteční v Nemocnici Český Krumlov, a.s. (pavilon C, 3. patro, dveře č. 11), dne 28. srpna 2017 (úterý) v 9:00 hodin.

Výběrové řízení uchazečů na rezidenční místo zdravotní laborant „Klinická biochemie“ specializačního vzdělávání v nelékařském oboru se uskuteční v Nemocnici Český Krumlov, a.s. (pavilon C, 3. patro, dveře č. 11), dne 28. srpna 2017 (úterý) v 10:00 hodin.

K výběrovému řízení přineste s sebou platný doklad totožnosti.

Komise:    
- Mgr. Mária Vyhlidalová
- Marie Marková
- Dagmar Marunová
- Iveta Badinková..:: zpět na úvodní stránku