Posilněná nemocnice se nebojí využívat moderní postupy léčby a expandovat

14. září 2014

Českokrumlovská nemocnice svou velikostí a počtem odborností patří v republikovém měřítku spíše k menším zařízením. Avšak dlouhodobě investuje do svého rozvoje, nadále rozvíjí kvalitu poskytované zdravotní péče a dbá na komunikaci svého personálu s pacienty.

„Chceme nadále potvrzovat pověst zdravotnického zařízení s osobním přístupem, například na našem gynekologicko porodnickém oddělení až rodinným prostředím. Personál je dlouhodobě vnímán veřejností jako velmi vstřícný a ochotný. To, že nám jako jedné z mála porodnic každoročně přibývá počet porodů, také mnohé vypovídá,“ říká primář interního oddělení a zástupce ředitele Nemocnice Český Krumlov, a. s. MUDr. Jindřich Florián.

Ke zkvalitnění poskytované péče přispívá i personální politika nemocnice. Daří se vám získávat odborníky?
„Skutečně daří. Zmínit musím například příchod hned několika nových primářů v poslední době. Většina jejich předchůdců byla v důchodovém věku. Každý nový primář svými zkušenostmi a přístupem obohatil konkrétní nemocniční oddělení. Například primář dětského oddělení MUDr. František Chromčák léta působil na jednotce intenzivní péče v českobudějovické nemocnici a u nás zavedl jako jeden z prvních v kraji screening poruch sluchu u novorozenců. Primář chirurugie MUDr. Václav Šauer k nám přinesl zcela nové laparoskopické techniky, které pro pacienty znamenají podstatně menší zátěž. Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Martin Klimeš má cenné zkušenosti z této odbornosti v českobudějovické nemocnici. A primář oddělení následné péče MUDr. Mirko Ferra po svém příchodu výrazně zlepšil chování zdravotnického personálu k nemocným. Zasazuje se o neustálé vylepšování pohodlí nemocných na tomto oddělení a zavedl nové léčebné techniky u chronických ran.“

Přišli i jiní odborníci, další přistoupili k využívání nových postupů. Zkuste některé připomenout.
„Například u nás působí MUDr. Jiří Doležal. Je to špičkový urolog, jeden ze dvou dětských urologů v celém Jihočeském kraji. O to víc je zarážející, že všeobecná zdravotní pojišťovna přesto odmítla nasmlouvat kódy dětské urologie pro naše zařízení. Na nepochopení pojišťovny ale narážíme i jinde. Například několik ortopedů z českobudějovické nemocnice u nás artroskopicky operuje své pacienty vedle našeho ortopeda doktora Vorla, který se stará o klouby nemocných z našeho okresu a to hodně dobře. Přestože tito pacienti stále přibývají, pojišťovna je odmítá hradit, dokonce nás pokutuje za překročení různých limitů. K dalším  špičkově vedeným pracovištím patří například přičiněním doktora Kováře hemodialýza na interním oddělení. Zde aktuálně pořídíme tři nové hemodialyzační přístroje. Zatím formou zápůjčky, než proběhne výběrové řízení na tuto techniku v rámci holdingu Jihočeské nemocnice.“

Mimo nemocnici jste nedávno otevřeli lékárnu ve Frymburku. Budete dále expandovat v této oblasti?
„Provozujeme již dvě lékárny – jednu přímo v naší nemocnici, druhou právě ve Frymburku. Do třetice by měla přibýt do konce tohoto roku ještě lékárna v Kaplici. Tyto kroky mají i citelný přínos pro naše klienty. Zařízení jsou dostupnější a současně díky tomu, že vydáváme a prodáváme stále více léčiv, můžeme nabídnout podstatně nižší ceny než konkurence. Současně zdůrazňujeme, že zisk lékárny nekončí v soukromých rukou, ale je reinvestován do zařízení naší nemocnice.“

..:: zpět na archiv aktualit