Českokrumlovská nemocnice nadále investuje do svého rozvoje

14. září 2014

K významným investičním akcím nedávné minulosti přibydou brzy další. Nemocnice mimo jiné v současnosti pořizuje nové cétéčko, hledá projektanta nového pavilonu nebo chystá rekonstrukci budovy oddělení následné péče.

Českokrumlovská nemocnice dbá na kvalitu poskytované péče a současně se jí daří investovat do budov a přístrojů při zachování ekonomické stability. „Pro letošní rok plán investic počítá s částkou 22 miliónu korun. Zásadní investicí je právě nyní nákup nového cétéčka. To současné je nejstarším takovým přístrojem v jihočeských nemocnicích, je v provozu již čtrnáct let,“ říká ředitel nemocnice Mgr. Jaroslav Šíma, MBA. Nákladný přístroj se tak přiřadí k dalším, které nemocnice již pořídila jako například v loňském roce monitory pro jednotku intenzivní péče, operační stoly, laparoskopickou věž, artroskopickou pumpu a mnohé jiné.

Kromě další obměny přístrojového vybavení má nemocnice před sebou ijiné výrazné investiční plány.Tím největším je záměr stavby nového pavilonu. „Vyhlásili jsme již veřejnou zakázku na jeho projektanta. V budově by mělo být umístěno gynekologicko-porodnické oddělení, dětské oddělení, ředitelství nemocnice, některé ambulance a lékárna,“ přibližuje ředitel Šíma.Nový pavilon by měl stát v proluce mezi budovami interny a chirurgie. Propojením s nimi by se tak vytvořil vzájemně průchozí bezbariérový monoblok. Další postupné kroky k realizaci záměru jsou odvislé od způsobu financování, které předpokládá podporu z evropských peněz.  

V plánu je také komplexní rekonstrukce oddělení následné péče. To má celkem 100 lůžek, ale jsou rozmístěna ve třech pavilonech. „Chceme oddělení centralizovat pouze do jeho objektu mimo internu a chirurgii. Předpokládá to kromě rekonstrukce pavilonu oddělení přemístit z něho někam jinam několik málo kanceláří ředitelství. Na rekonstrukci tohoto současného panelákového objektu už máme zpracovaný projekt a veškerou dokumentaci až do stavebního povolení. Do úvahy přichází i eventualita provozně náročnější rekonstrukce po jednotlivých patrech budovy,“ vysvětluje ředitel Šíma.

Realizace těchto záměrů tak naváže na stavební investice, které již má nemocnice v posledních letech za sebou. Snížení energetické náročnosti nemocnice umožnilo v roce 2011 zateplení všech klíčových budov v areálu, výměna oken nebo oprava a výměna střešní krytiny. Tato akce ve svém důsledku přináší každý rok úspory zejména v nižší spotřebě elektrické energie ve výši 2,5 milionu korun. V následujícím roce se investovalo do změny technologie vytápění, když původní parní systém byl nahrazen energeticky výhodnějším teplovodním systémem. Současně proběhla výměna kotlů v nemocniční kotelně a výměna páteřních rozvodů tepla v celém areálu. Snížené provozní náklady činí v tomto případě zhruba jeden milion korunročně v závislosti na průběhu zimy.

Českokrumlovská nemocnice patří k menším v rámci jihočeského kraje, ale svým přístupem a výsledky si získává stále větší důvěru pacientů. Svědčí o tom například jejich pochvalná vyjádření a rostoucí zájem o poskytovanou péči. Jak poznamenává starosta města a člen dozorčí rady nemocnice Dalibor Carda, činnost nemocnice sleduje velmi pozorně. „Jsem přesvědčen, že současné vedení českokrumlovské nemocnice udělalo veliký kus práce. Hledá neustále nové a nové investiční příležitosti, řeší modernizaci nemocničních budov a jejich zařízení. Nezapomínejme, že velmi dobře si vede i v personální politice. Nemocnice získala pro svou lékařskou činnost nové odborníky, kteří zde odvádějí kvalitní práci. Jen díky tomuto přístupu se daří naši nemocnici držet v rozsahu, který odpovídá okresnímu městu a udržet rozsah služeb, doufám ke spokojenosti občanů pacientů,“ zdůrazňuje starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.


..:: zpět na archiv aktualit