Nemocnice Český Krumlov slaví 100 let od svého založení

1. srpna 2011

V letošním roce si českokrumlovská nemocnice připomene již 100 let od svého založení. Historie současného areálu nemocnice se počítá od 17. srpna roku 1911, kdy byla českokrumlovská městská nemocnice slavnostně otevřena.

Historie
(ZDROJ: Přehled dějin zdravotnictví Karel Veselý, vydaný v roce 2002)

Péči o nemocné obyvatele Českého Krumlova můžeme dokázat již v 14. stol. Petr Vok z Rožmberka založil roku 1347 panský špitál v Latránu v blízkosti kostela sv. Jošta. Tento panský špitál, který byl střídavě spravován vrchností a městem, byl zrušen při první pozemkové reformě roku 1922. V 16. stol. existoval dům pro nejchudší nemocné v blízkosti řeky a byl často ohrožován povodněmi. Proto se rozhodla městská rada roku 1612 zřídit městský špitál sv. Alžběty (patronka chudých a nemocných) vedle Latránské (Budějovické brány).

O zřízení nové městské nemocnice v Českém Krumlově se jednalo již v roce 1898, ale teprve v roce 1908 rozhodlo městské zastupitelstvo o stavbě. Dne 16. října 1909 udělil zemský zdravotní rada v Praze souhlas se zřízením nemocnice v Českém Krumlově. Plány nemocnice vyhotovil českokrumlovský městský stavitel Karel Nowaček a stavení práce provedla českokrumlovská stavitelská firma Vincent Hillebrand.
24. června 1911  byla budova nemocnice zkolaudována a slavnostně otevřena 17. srpna 1911. Českokrumlovská nemocnice svým architektonickým řešením i účelným povozním uspořádáním  sloužila jako vzorová stavba podobných zařízení i v jiných městech. V roce 1914 získala nemocnice status veřejného ústavu. Nemocnice sloužila nejen pro nemocné z okresu Český Krumlov, ale byla zde také hospitalizováni nemocní z okresů sousedních.

hist1

historie2 
Foto1: Nemocnice Český Krumlov, pohled od východu
1911, J. Seidel
zdroj: Státní okresní archiv v Českém Krumlově
Foto2: Nemocnice Český Krumlov, pohled od severu
1911, J. Wolf
zdroj: Státní okresní archiv v Českém Krumlově

Současnost

V současné době probíhá zateplení, oprava fasád a výměna oken v budovách chirurgického pavilonu, interního pavilonu a rovněž i budovy LDN a ředitelství. Součástí akce je výměna oken a oprava střech uvedených budov. Samotná realizace stavebních prací byla započata v prosinci r. 2010 a plánované ukončení je 16.12.2011. Více k tomu dodává předseda představenstva nemocnice Mgr. Jaroslav Šíma: “Cílem naší nemocnice je poskytování kvalitní a dostupné lékařské péče, v prostředí příjemném pro naše pacienty. Pravdou však je, že jednotlivé budovy nemocnice jsou ve většině prostor bez důkladnější rekonstrukce a postupnou obnovu si zaslouží i celý areál. V letoším roce plánujeme několik investičních akcí s cílem toto prostředí zlepšit. Kromě právě probíhajícího zateplení připravujeme i projekt ekologizace energetického zdroje nemocnice spočívající ve výměně kotle a současně i výměně páteřních rozvodů v areálu.“

Letní sezóna v nemocnici Český Krumlov

Prázdninový provoz českokrumlovské nemocnice každoročně představuje nárůst počtu ošetřených i hospitalizovaných. Například chirurgickou ambulancí českokrumlovské nemocnice projde denně kolem 100 pacientů, tj. dvakrát více pacientů než v měsících mimo hlavní turistickou sezónu.

Pitný režim

Zvláštní skupinou našich „letních pacientů“ jsou účastníci jednodenních zájezdů, především Japonci. Ti, většinou v touze stihnout všechny krásy města Český Krumlov, zapomínají na pravidelný pitný režim. Po kolapsu jsou pak často převezeni do nemocnice. Následuje krátká hospitalizace na „kapačce“ a turista, ještě ve večerních hodinách, stihne odjezd zpět do Prahy.

Úrazy

Nejčastějším úrazem cyklistů letos v létě je poranění obličeje, otřesy mozku a zlomeniny končetin. Pro vodáky jsou letos typické především řezné rány nohou a poranění krční páteře způsobené skoky do vody. I letos se potvrzuje dlouhodobý vodácký trend, že většina těchto úrazů je způsobena neukázněností ve spojení s alkoholem. Letos také rapidně vzrostl výskyt zlomenin zápěstí při sjezdu z vrcholu Kletě na koloběžce. Kuriozitou jsou opakované úrazy dospělých na trampolínách. K úrazům tohoto druhu dochází především ve večerních hodinách, opět ve spojení s alkoholem.

Klíšťová encefalitida

Výskyt klíšťové encefalitidy diagnostikované přímo v Nemocnici Český Krumlov, a.s. je v letošním roce v porovnání s loňským počtem výrazně nižší. Tento fakt je pravděpodobně způsoben nižší infekčností klíšťat v letošním roce, případně i využíváním nemocnice v Č. Budějovicích částí obyvatel českokrumlovského okresu. Z pohledu počtu pacientů ošetřených přímo v českokrumlovské nemocnici je to velice pozitivní zprava, neboť spádová oblast oblast Českokrumlovska patří mezi nejvíce ohrožené oblasti.

..:: zpět na archiv aktualit