Zrušení poplatku za hospitalizaci

16. prosince 2013

Oznamujeme, že od 1. 1. 2014 jsou zrušeny regulační poplatky za jeden den hospitalizace ve výši 100,- Kč. Všechny ostatní, tzv. regulační poplatky zůstávají nadále v platnosti (poplatek za recept v lékárně, poplatek za návštěvu pohotovosti, poplatek za klinické vyšetření v ambulanci).

Oznámení Ministerstva zdravotnictví

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013.  Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

Zdroj: www.mzcr.cz

..:: zpět na archiv aktualit