Taktické cvičení HZS JčK ÚO Český Krumlov

19. března 2012

Českokrumlovští profesionální hasiči cvičili v nemocnici záchranu osoby ze zakouřené výtahové šachty.

Dne 13.3.2012 proběhlo v českokrumlovské nemocnici taktické cvičení na téma záchrana pacienta s doprovodem ze zakouřené výtahové šachty. Tento výcvik byl proveden prakticky bez použití hasební látky směnou C z požární stanice Č.Krumlov.
K ohlášení požáru zaměstnanci nemocnice došlo v 8.02 hodin, OPIS Č.B vyhlásil poplach a vyslal jednotku v 8.03 a jednotka byla na místě v 8.09.
Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum a následně začala likvidovat požár na dně výtahové šachty a spolu s tím prováděla evakuaci uvězněného pacienta spolu s doprovodem z výtahu za pomoci vyváděcích přístrojů. Následně byl pacient předán zaměstnancům nemocnice.
Na závěr byla jednotka seznámena s jednotlivými pracovišti a prvky požární ochrany v českokrumlovské nemocnici. Dík patří rovněž firmě výtahy Schindler za pomoc při seznámení s nouzovými provozy výtahů.
Mjr. Bc. Jaromír Maurer
velitel CPS Č.Krumlov
„Naše nemocnice rozhodně nepodceňuje důležitost cvičení Hasičského záchranného sboru. Jen připomenu, že celý nácvik probíhá koordinovaně ve spolupráci s personálem nemocnice, který je o všem dopředu informován. Pacientů se zásah vůbec nedotkne, naopak možná bude pro některé zajímavou podívanou“.

..:: zpět na archiv aktualit