Restrukturalizace zdravotní péče 2013

03.listopadu 2012

V návaznosti na pondělní tiskovou zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven zastupujícím ostatní zdravotní pojišťovny bych rád informoval média o stanovisku vedení českokrumlovské nemocnice. Je pravdou, že ve zmíněném tiskovém prohlášení byly všechny nemocnice v rámci probíhající restrukturalizace zdravotní péče rozděleny do „čtyř kategorií“. Na 12 nemocnic, s nimiž bude uzavřena pouze krátkodobá smlouva na poskytování akutní lůžkové péče po období 6 měsíců až 1 roku, dále 18 nemocnic, které obdrží střednědobou smlouvu na 2 – 3 roky, 101 nemocnic s dlouhodobou smlouvou na 5 let a potřebou restrukturalizace péče (sem náleží i NČK) a 21 nemocnic, jichž se v současné době restrukturalizace týkat nebude a obdrží rovněž dlouhodobé smlouvy na období 5 let.

Výše uvedená fakta vytvářejí zdání,  že v médiích často citovaná hrozba zhoršení dostupnosti péče je zažehnána a zdravotní pojišťovny splnily svůj slib. Podle něj má dojít k zajištění dostatečného rozsahu péče bez dopadu na pacienty. Dle mého názoru je skutečnost trochu odlišná. Přestože již z veřejně dostupných zdrojů známe návrh smlouvy, podle které by měla být od 1. ledna 2013 poskytována zdravotní péče v naší nemocnici, neznáme doposud to nejpodstatnější. Tím je tzv. příloha č. 2, která obsahuje smluvené druhy zdravotní péče, odbornosti pracovišť a rozsah poskytované hrazené zdravotní péče. Je zde rovněž přesně určeno věcné a technické vybavení a také personální zajištění poskytovaných zdravotnických služeb.

Zjednodušeně se dá říci, že bez podepsání přílohy č. 2 nelze určit, které odbornosti budou v NČK zachovány a jaký rozsah a počet výkonů budeme v roce 2013 oprávněni provádět. Je paradoxem, že o této zcela zásadní příloze chtějí pojišťovny jednat až v průběhu roku 2013. Dokonce konstatují, že platnost navržené smlouvy by skončila, pokud by nemocnice do 6 měsíců nepřistoupila na rozsah a strukturu péče vyžadované pojišťovnou. Pro nás by podpis prázdné smlouvy bez zmiňované přílohy znamenal, že buď následně plně přistoupíme na podmínky pojišťoven, nebo o smlouvu znovu přijdeme.

Za vedení nemocnice mohu konstatovat, že i nadále budeme usilovat o souběžné podepsání rámcové smlouvy i všech potřebných příloh tak, aby byl pro naše pacienty zachován stávající rozsah a dostupnost zdravotní péče.

Mgr. Jaroslav Šíma
předseda představenstva

..:: zpět na archiv aktualit