Nepravdivé informace o platech lékařů v českokrumlovské nemocnici

11. března 2013

V pátek 1.3. zazněly v pořadu Interview ČT24 nepravdivé informace na adresu českokrumlovské nemocnice. Hostem pořadu byl MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu, který v diskusi o propadu úhrad ze strany zdravotních pojišťoven prohlásil: „...už máme první případy, kdy se odjímá navýšení platů, které byly přiznány v loňském roce a navíc máme i jeden křiklavý případ, kterým je NČK, kdy nejenže v loňském roce žádné navýšení neudělali, ale ještě lékařům berou 8% z roku 2011".

Českokrumlovská nemocnice ve skutečnosti v roce 2012 navýšila mzdy lékařů o cca 8,5%. Jde o navýšení o 2,25% větší, než u fakultních nemocnic. V reálu to znamenalo, že průměrná mzda lékařů v NČK dosáhla výše 69 175,- Kč.

Letošní snížení mezd nedosahuje výše 8%, jak uvádí pan Engel, ale 6% s účinností od 1.3., kdy fakultní nemocnice snižovaly své mzdy již od 1.1.2013. K tomuto snížení byla českokrumlovská nemocnice nucena přistoupit po propadu úhrad od zdravotních pojišťoven v celkové výši 21,2 mil. Kč (součástí této částky jsou i náklady spojené s přeřazením ze snížené sazby 14% do základní sazby od 1.1.2013 ve výši 21%).

Existuje předpoklad, že v zájmu co nejmenšího dopadu této situace na mzdy i počty zaměstnanců, bude polovina této částky uspořena v provozních nákladech nemocnice. Druhou polovinu však budeme nuceni ušetřit snížením mezd. Nejde o úspory výhradně u lékařů, ale plošné snížení mezd u všech zaměstnanců a to včetně manažerských pozic a vedení nemocnice.

Z výše uvedeného je patrné, že dočasné snížení mezd je jedinou cestou, jak překlenout propad úhrad ze strany zdravotních pojišťoven. Nepravdivé výroky pana Engela naší situaci neulehčují, ale vzbuzují přinejmenším rozpaky nad sebestřednými snahami některých vlivových skupin.

..:: zpět na archiv aktualit