Nemocnice Český Krumlov a.s. zjišťovala spokojenost pacientů

3. října 2011

V létě proběhla na internetových stránkách nemocnice Český Krumlov anketa, ve které byli dotazováni pacienti na spokojenost s péčí zdravotních sester a lékařů. Výsledky ankety se staly motivem pro chystané změny.

Ankety se zúčastnilo kolem stovky pacientů nemocnice a probíhala od poloviny srpna do poloviny září letošního roku. S prací zdravotnického personálu bylo spokojeno 83% dotázaných. Opačně se vyslovilo 17% respondentů. S prací lékařů nemocnice bylo spokojeno 71% respondentů, naopak nespokojených bylo 29% dotázaných. Je však nutné dodat, že nespokojenost některých pacientů není dána nedostatečnou odbornou znalostí zaměstnanců nemocnice. Jde spíše o ne vždy zcela profesionální, empatické a vstřícné chování, které kazí jinak příznivou statistiku.

Českokrumlovská nemocnice nechce ani nemůže výkony a velikostí konkurovat krajské nemocnici v Českých Budějovicích. Své snažení chce však zaměřit na individuální až rodinný přístup k pacientům: „Hledáme zejména cesty vedoucí ke zlepšení vystupování našich zaměstnanců směrem k pacientům, případně i jejich rodinným příslušníkům a dalším návštěvníkům naší nemocnice. V horizontu 1 roku chceme dosáhnout zlepšení ve zkoumaných kritériích” dodává předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov Jaroslav Šíma.

Vedení nemocnice už přistoupilo k prvním konkrétním opatřením, jak situaci postupně zlepšovat. Půjde především o moderní školení pro pracovníky nemocnice, zdůrazňující nezbytnost propacientského přístupu. Součástí tohoto školení bude také výuka zvládání krizových situací. V současné době jsou hledány vhodné zdroje spolufinancování uvedeného záměru zejména s ohledem na minimalizování finančního dopadu školení do rozpočtu nemocnice. Jedním z možných zdrojů se v současné době jeví  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

V průběhu jednoho roku se nemocnice k anketě vrátí s tím, že pouze obecné dotazování bude příště rozděleno podle jednotlivých oddělení tak, aby bylo možné snáze identifikovat problematická místa.

..:: zpět na archiv aktualit