Zahájení výstavby nových pavilonů v nemocnici

17. února 2017

Vážené pacientky, pacienti, návštěvníci nemocnice, dovolte nám, abychom Vás informovali o zahájení výstavby nového multifunkčního pavilonu v naší nemocnici. Cílem této výstavby je zvýšení kvality námi poskytovaných zdravotnických služeb za současného zvýšení komfortu v případě Vaší hospitalizace nebo ambulantního ošetření. V nových pavilonech naleznete po dokončení především dětské a gynekologicko porodnické oddělení. Dále zde bude lékárna, onkologický stacionář i řada dalších odborných ambulancí.

Současně přijměte naši omluvu za případné komplikace spojené s výstavbou tohoto pavilonu, kdy jeho dokončení předpokládáme k 30. červnu 2018. Informace o výstavbě, omezeních spojených se stavbou, budeme pravidelně zveřejňovat na naší webové prezentaci: www.nemck.cz/stavba.