Českokrumlovská nemocnice dokončuje projekt nového multifunkčního pavilónu

5. prosince 2015

Českokrumlovská nemocnice dokončuje kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu nového multifunkčního pavilónu, kde bude nově umístěno dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. V objektu za přibližně 130 miliónů korun získá své moderní zázemí také řada ambulancí, lékárna a další nemocniční provozy. Největší stavební investice posledních let by měla být zahájena do podzimu příštího roku.
„Koncem ledna, nejpozději v polovině února, bychom měli mít k dispozici stavební povolení. Pokud tedy vše půjde podle předpokladů, mohla by být vlastní realizace stavby zahájena v srpnu, či září 2016,“ uvedl předseda představenstva a ředitel Nemocnice Český Krumlov, a. s., Mgr. Jaroslav Šíma, MBA.

Nový pavilon, jehož dokončení je plánované na konec roku 2017, bude stát v proluce mezi budovami interny a chirurgie. Propojením s nimi tak vznikne průchozí bezbariérový monoblok. Budova vyroste takzvaně na zelené louce, takže výstavba nijak významně neovlivní stávající provoz nemocnice.
„Objekt bude rozdělen do dvou částí. První, lůžková část, bude určena dětskému, gynekologicko-porodnickému oddělení a některým ambulancím. V druhé, které pracovně říkáme poliklinika, bude umístěna vstupní recepce, lékárna a řada dalších ambulancí. Vznikne zde ale také odpočinkové zázemí pro pacienty a návštěvy doplněné menším gastronomickým zařízením,“ poznamenal Šíma.

Stávající budova, v níž dosud obě oddělení sídlí, patří k nejstarším v nemocnici. Po dokončení nového pavilónu bude zdemolována a na jejím místě by výhledově mělo vzniknout nové nemocniční parkoviště.
„Finalizace projektové dokumentace na nový pavilón v hodnotě cirka 950 tis. Kč vč. DPH byla vedle opravy stoupaček v objektu interny v hodnotě přibližně půl miliónu korun, největší stavební investicí letošního roku. Po stavebně investiční stránce pro nás hlavní právě roky 2016 a 2017,“ konstatoval předseda představenstva.

Ani v uplynulých letech ale nemocnice nezahálela. Například snížení energetické náročnosti nemocnice umožnilo v roce 2011 zateplení všech klíčových budov v areálu, výměna oken nebo oprava a výměna střešní krytiny. Tato akce ve svém důsledku přináší každý rok úspory zejména v nižší spotřebě elektrické energie o 2,5 miliónu korun.

V  roce 2012 následovaly investice do změny technologie vytápění, když původní parní systém byl nahrazen energeticky výhodnějším teplovodním systémem. Současně proběhla výměna kotlů v nemocniční kotelně a výměna páteřních rozvodů tepla v celém areálu. Snížené provozní náklady činí v tomto případě zhruba milión korun ročně v závislosti na průběhu zimy