Jihočeské nemocnice se letos zmodernizují za 678 milionů korun

9. května 2016

Jihočeské nemocnice v letošním roce investují do svého rozvoje téměř 678 milionů korun. Finance pokryjí výstavbu nových pavilonů, rekonstrukci budov, ale i nákup nové zdravotnické techniky či technického vybavení. Plánované investice všech osmi zdravotnických zařízení stoprocentně vlastněných Jihočeským krajem nadále významně zvýší komfort péče o pacienty a zkvalitní poskytovanou lékařskou péči.

„Pokud chceme udržet krok s rychlým vývojem medicíny, musíme pravidelně investovat do nových technologií a zázemí našich zdravotnických zařízení. Díky tomu se nám v regionu daří poskytovat zdravotnickou péči na nejvyšší úrovni,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Investice ve výši takřka 678 milionů korun vynaloží nemocnice z vlastních zdrojů, na několik stavebních akcí přispěje Jihočeský kraj a dále Evropská unie. „Jihočeské nemocnice hospodaří dlouhodobě beze ztrát a s mírným ziskem, který je už po několik let reinvestován zpět do jejich dalšího rozvoje, tedy například do letošních investic. Díky dobrému finančnímu zdraví si můžeme dovolit stavět nové pavilony a kupovat moderní přístroje, které jsou pro řadu jiných tuzemských nemocnic nedosažitelné. Lékařská péče na jihu Čech, dostupná ze všech koutů kraje, je vzorem pro celou republiku,“ řekl Jiří Zimola. Doplnil, že jihočeské nemocnice neinvestují jen do budov a přístrojů, ale také do lidí, kdy pravidelně zvyšují mzdy, otvírají firemní mateřské školy, pořádají akce jako Medik roku a Jihočeská sestřička, které slouží i k získání nových mladých lékařů a sester.

Nejvyšší podíl na celkových investicích má dlouhodobě Nemocnice České Budějovice, a. s., která je, jako centrum vysoce specializované medicínské péče v regionu, páteřní nemocnicí celého systému jihočeských nemocnic. V letošním roce plánuje proinvestovat téměř 310 milionů korun. „Zhruba 86 milionů korun letos vynaložíme na přestavbu pavilonu Z, kterou zahájíme na konci května a bude trvat přibližně deset měsíců, tedy do března 2017. Jedná se o největší stavební projekt v nemocnici během tohoto roku. Pavilon, který byl před necelými dvaceti lety částečně rekonstruován pro potřeby gynekologie, absolvuje kompletní rekonstrukci interiéru, včetně přístavby výtahů, a bude propojen s ostatními pavilony nadzemní chodbou,“ řekl předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., Ing. Martin Bláha, MBA.

Dalších, přibližně 41 milionů korun, si v českobudějovické nemocnici vyžádá rozšíření návštěvnického parkoviště a necelých 70 milionů korun pak  zdravotnická technika. Významnou investici pro letošek představuje nová PET/CT  kamera za celkem 70 milionů korun a s tím související přestavba oddělení nukleární medicíny v Pavilonu C, kam bude během letošního června umístěna. „PET/CT kamera, na kterou přispěje částkou 32 milionů korun ministerstvo zdravotnictví, dosud v žádném jihočeském zdravotnickém zařízení není. Slouží zejména k vyšetřování nádorových onemocnění a při diagnóze umožňuje mnohem větší přesnost než jiné přístroje. Svým významem je nezastupitelná,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Břetislav Shon.

Významných 121 milionů korun letos proinvestuje Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. Nejvíce financí poputuje do novostavby dětského pavilonu za 93 milionů. „Z vlastních zdrojů na tuto stavbu dáme 43 milionů, Jihočeský kraj nám přispěje částkou 50 milionů korun. Stavět jsme začali  počátkem dubna, nyní se dělají základy. Pavilon bude dokončen na konci září,“ uvedl ředitel jindřichohradecké nemocnice Ing. Miroslav Janovský. Doplnil, že budova vzniká vedle pavilonu urgentní medicíny. „Nový pavilon bude umístěn tak, aby byla veškerá akutní péče v jednom monobloku. Dětské oddělení v něm bude mít jednotku intenzívní péče, pokoje pro děti i jejich rodiče a nové ambulance,“ sdělil Janovský.

Českokrumlovská nemocnice má na tento rok připraveno 76 milionů. Nejvýznamnější akcí bude začátek výstavby nového multifunkčního pavilonu dětského oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení za celkem 170 milionů, do níž v roce 2016 vynaloží 24 milionů korun. Nový pavilon, jehož dokončení je plánované na konec roku 2017, bude stát v proluce mezi budovami interny a chirurgie. Propojením s nimi tak vznikne průchozí bezbariérový monoblok. Budova vyroste takzvaně na zelené louce, takže výstavba nijak významně neovlivní nynější provoz nemocnice. „Objekt bude rozdělen do dvou částí. První, lůžková část, bude určena dětskému, gynekologicko-porodnickému oddělení a některým ambulancím. Ve druhé bude umístěna vstupní recepce, lékárna a řada dalších ambulancí. Vznikne zde také odpočinkové zázemí pro pacienty a návštěvy doplněné menším gastronomickým zařízením,“ řekl ředitel Nemocnice Český Krumlov, a. s., Mgr. Jaroslav Šíma, MBA.

Písecká nemocnice plánuje v roce 2016 investovat téměř 65 milionů, největší část přitom představuje  stavba budovy s označením „Q“ za 46 milionů korun. Nový pavilon bude určen čtyřem laboratořím: biochemie, mikrobiologie, hematologie a transfuzního oddělení, které jsou nyní mimo areál nemocnice. Pavilon bude připojen k monobloku, takže biologické vzorky nebudou „cestovat“ venku. „Na stavbu budovy jsme už získali povolení, s pracemi začneme po výběru dodavatele. Celý projekt, který má být zrealizován do konce roku 2017, přitom bude stát 100 milionů korun, z nichž 60 milionů poskytne Jihočeský kraj,“ řekl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan.

Téměř 40 milionů korun letos proinvestuje Nemocnice Prachatice, a. s. Necelých jedenáct milionů korun ji přitom stála nedávno otevřená mateřská škola, která bude sloužit nejen zaměstnancům tohoto zdravotnického zařízení, ale i veřejnosti. Částkou ve výši 1,1 milionu korun na tuto stavbu přispěl Jihočeský kraj. „V budově bylo zároveň zprovozněno pět nových bytů pro zaměstnance. Obě zařízení se nacházejí v budově bývalého ředitelství nemocnice, která získala po rekonstrukci zcela nový sociální rozměr pro celé Prachatice,“ sdělil ředitel Nemocnice Prachatice, a. s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Doplnil, že další významnou investici ve výši 12,5  milionu si vyžádá skiagrafické a skiaskopické pracoviště. „Zmodernizujeme i centrální šatny pro zaměstnance a rozšíříme parkoviště,“ podotkl Čarvaš.

Nemocnice Tábor, a. s., počítá v tomto roce s investicí vyšší než 37 milionů korun. Začne realizovat například nástavbu pavilonu akutní medicíny pro dětské oddělení včetně projektové dokumentace v celkové hodnotě 45 milionů. Investice na tuto stavbu pro letošek  je 8 milionů korun od Jihočeského kraje.

Strakonická nemocnice letos vynaloží 25,5 milionu korun zejména na úpravy svého areálu. Bude opravovat část páteřní komunikace mezi pavilonem NORD a pavilonem chirurgických oborů, kde vznikne 20 nových parkovacích míst, nebo například demolovat starý pavilon patologie. „Připravujeme také úpravu pěšího vstupu do lékárny,“ řekl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Dačická nemocnice investuje zhruba 3 miliony korun například do menších oprav budov a přístrojového vybavení.