Českokrumlovská nemocnice investovala v minulém roce 12 miliónů do přístrojů

5. ledna 2016

Téměř dvanáct miliónů korun investovala v roce 2015 českokrumlovská nemocnice do modernizace svého medicínského přístrojového a technologického vybavení. Obnovy zastaralých či nákupu zcela nových přístrojů se dočkala především oddělení chirurgie a interny.
 
„Nejvýznamnější investicí v této oblasti bylo dokončení obnovy operačních stolů a operačních svítidel na chirurgickém oddělení. Na interním oddělení jsme pokračovali obnovou kolonoskopů, elektrokardiografů (EKG) a defibrilátorů,“ uvedl předseda představenstva a ředitel Nemocnice Český Krumlov, a.s., Mgr. Jaroslav Šíma, MBA.
 
Další prostředky vložila nemocnice do obnovy léčebných van, perličkových koupelí a dalších drobných přístrojů na rehabilitačním oddělení. Na přelomu roku dojde ještě k rekonstrukci celého zázemí pro pacienty rehabilitace.
„Na dalších odděleních se jednalo spíše o obnovu a nákup drobných přístrojů a pomůcek. Například na dětské oddělení jsme zakoupili nové transportní a výhřevné lůžko. Na gynekologicko-porodnické oddělení jsme koupili nový ST analyzátor k monitorování odezev plodu na porodním sále. Z medicínského pohledu významné ale bylo pořízení nového analyzátoru krve a dalšího biologického materiálu pro oddělení klinické biochemie a hematologie,“ doplnil Šíma.
 
Vedle přípravy rozsáhlých stavebních investic a nákupu nových přístrojů a technologií pokračovala v roce 2015 nemocnice také v obnově svého vozového parku. „V současné době máme patnáct sanitních vozů dopravní zdravotnické služby. Každý rok obnovujeme dva až tři vozy tak, abychom se vyhnuli tomu, že by u nás jezdila osm, devět, deset let stará auta s obrovskými náklady na údržbu. Ke konci roku tak náš vozový park rozšířily tři zcela nové sanity,“ konstatoval předseda představenstva. Investice do nákupu nových vozidel letos dosáhla cirka 2,8 miliónu korun.
 
V roce 2016 hodlá českokrumlovská nemocnice dokončit obnovu přístrojového vybavení radiodiagnostického oddělení. Po loňském zprovoznění nového CT by se tak toto pracoviště mělo brzy dočkat také nové skiagraficko-skiaskopické stěny a moderního stacionárního rentgenu.